Ei ole tavatonta, että psykologin vastaanotolle kävelee mies kertoen, että on täynnä vihaa, aggressiota ja negatiivisia ajatuksia. Itsestä ei ole huolehdittu pitkään aikaan, mutta töitä on tehty, asiat hoidettu ja laskut maksettu. Oma hyvinvointi on retuperällä. Elämä ei tunnu enää miltään.

Mitä on tapahtunut? Miksi miesten tunnetila on usein vihamielinen? Yksi selitysmalli voisi olla turvattomuuden tunne, joka juontaa juurensa lapsuuteen. Poikina meitä ei useinkaan opeteta tunnistamaan ja käyttämään koko tunnerepertuaariamme, vaan keskitytään voimannäyttöön, jossa aggressiosta on paljonkin hyötyä. Toisaalta, myös etäisyys vanhemmasta voi johtaa tilanteeseen, jossa poika ei koe lämmön tunnetta sisällään ja näin ollen vihan vastakohta, rakkaus itsessä ja muissa, jää kokematta.

Nuoruudessa rakkauden tunnustaminen tai ilmaiseminen on vielä hankalampaa, koska kehitysvaiheeseen kuuluen pohdimme maailmaa itsen ulkopuolella ja muiden mielipiteet painavat paljon.

Nuorena aikuisena jäljellä on kaksi vaihtoehtoa, joko vetäytyä tai hyökätä. Aikuisena ilon, surun ja häpeän peittäminen vie niin paljon energiaa, että pystymme ilmentämään tunteitamme vain ääritilassa, jolloin se purkautuu aggressiona.

Mies juoksee, hyppää, kiipeää, ajaa, metsästää, treenaa eli toimii mieluummin kuin puhuu, jotta sisällä olevien tunteiden aiheuttamat epätasapainotilat pysyisivät kurissa. Humalassa tunteet saavat purkautua vapaasti ja iloiset miesjoukot ovatkin tuttu näky viikonloppuisin. Humalassa mies muuttuu myös rohkeaksi ja voittamattomaksi. Iloisista miehistä saattaa tulla ilkeitä. Juominen ei siis ratkaise ongelmaa, koska jatkuva humalassa olo ei tuo toivottavaa helpotusta. Epämiellyttävien tunteiden kohtaaminen selvin päin on pelottavaa, mutta humalassa se on illuusio. Selvänä tunne on aito, mutta humalassa se on enemmänkin toive omasta pystyvyydestä. Se on kupla, joka poksahtaa laskuhumalaan ja paisuu uudelleen krapulassa arvaamattoman epärealistisena ja entistä voimakkaampana. Myös yksipuolinen vapaa-ajankäyttö: toimintaelokuvat, räiskintäpelit ja uhkapelaaminen nuorten miesten joukossa kertoo aggression ja vihan käsittelystä toiminnan kautta. Yleistyvä merkityksettömyys elämässä on huolestuttava ilmiö. Se kertoo myös eheyttävien tunteiden puutteesta miehen elämässä. Joko niille ei ole tilaa tai niitä ei ole koskaan opittukaan tunnistamaan, säätelemään ja käyttämään omaan voimaantumiseen.

Tämä kaikki voi johtaa myös heikkoon itsetuntemukseen, puutteelliseen tietoisuuteen omasta käyttäytymisestä ja sen vaikutuksista esimerkiksi parisuhteeseen tai vanhemmuuteen. Itsetunto saattaa olla niin heikko, että kuljemme talutusnuorassa laput silmillä emmekä edes huomaa isyyden merkitystä vanhempana, saati lähimmäisen auttamisen voimaa elämän suolana.
Toivoa kuitenkin on! Me kaikki voimme tuntea rakkautta, iloa ja välittämistä. Vihan lähdettä voi yrittää paikallistaa, sen voi oppia hyväksymään ja käsittelemään uudella tavalla. Itsetuntemusta voi lisätä ja rohkeutta kasvattaa luopumalla vanhasta itselle haitallisesta käyttäytymismallista ja luomalla uusi, valoisampi minuus. Usein muutos vaatii suurta ponnistelua ja aikaa, mutta se on mahdollista kymmenienkin vuosien jälkeen. Uskokaa pois vaan!

Veli-Matti Karhu

Veli-Matti Karhu
Psykologi

Aviomieskoulu