Uusia valmennuksia tulossa! Katso MUUT PALVELUT

Aviomieskoulun koko valmennusohjelma yksityisille asiakkaille kestää kaksi (2) vuotta. Ensimmäisen vuoden aikana käydään läpi kaikille yhteiset teemat yksilö- ja ryhmätapaamisten muodossa. Toinen vuosi on kohdennettu asiakkaan elämäntilanteen mukaan joko Aviomiesdeitti-palveluna tai Aviomiesreitti-palveluna. Aviomiesdeitti on tarkoitettu niille, jotka eivät vielä halua sitoutua ja Aviomiesreitti on niille jotka ovat sitoutumishalukkuudessaan pidemmällä. Toisen vuoden aikana voi hyödyntää myös Aviomieskoulun muita palveluja. Yhteisöasiakkaille Aviomieskoulu voidaan toteuttaa myös erikseen räätälöitynä esim. ensimmäisen lukuvuoden teemat sisältävänä palveluna.

Osana Aviomieskoulun toimintaa järjestetään lisäksi kaikille avoimia lyhytkestoisia valmennuksia, joihin voi tulla yksin, puolison tai muun itselle tärkeän ihmisen kanssa.

Aviomieskoulu noudattaa psykologien yleisesti hyväksymiä ammattikäytäntöjä sekä psykologien eettistä ohjeistusta ammatinharjoittamisesta ja ihmisten kohtaamisesta.

Ohjelma ja ilmoittautuminen

Miten pääsen mukaan?

Seuraa Aviomieskoulun toimintaa, lue ja tutustu -> tule aluksi vain alkukartoitukseen, osallistu muihin valmennuksiin tai ilmoittaudu suoraan pitkään valmennukseen

Ilmoittaudu –> tee vapaamuotoinen hakemus: miksi haluan osallistua? 

Saat kutsun alkukartoitukseen sekä maksuohjeet.

Alkukartoitus -> psykologin haastattelu, osallistujan elämäntilanteen ja koulutusmotivaation arviointi. Tarvittaessa hakija ohjataan ensin muihin palveluihin, koska esimerkiksi kriisitilanteeseen Aviomieskoulun pitkä valmennus ei ole sopiva vaihtoehto.

Kun pitkään valmennukseen on tarpeeksi osallistujia (väh. 5) saat kutsun infotilaisuuteen, jossa selviää käytännön järjestelyt intensiivijaksoilla ja valmennuksen aikataulu -> valmennus alkaa.

Yksilötapaamiset ja tehtävät intensiivijaksojen välissä

Omat tapaamiset (n.2krt/kk)-> oman prosessin työstäminen psykologin kanssa.

Muotoillaan itselle tärkeät kysymykset, tutkitaan käyttäytymismalleja ja kannustetaan aktiivisesti muutokseen.

Psykoedukaatiota työn, ravinnon ja liikunnan vaikutuksista psyykkiseen hyvinvointiin.

Mentalisaatiota ja reflektointia edistävää työskentelyä yksilöllisesti sovitulla tavalla

Seuranta –ja palautekerta (1krt/vuosi) -> kaikille osallistujille tarkoitettu keskustelutilaisuus.

Ryhmätapaamiset 2/lukukausi 

Viikonlopun mittaisia päiväkoulutuksia 

Kaikille yhteiset teemat ensimmäisen lukuvuoden aikana:

Millainen mies olen? Millainen mies, puoliso, vanhempi haluan olla? Mitä parisuhde merkitsee?

Lapsuuden merkitys: kiintymyssuhteiden tarkastelu

Nuoruusaika: identiteetin ja itsetunnon rakentuminen

Aikuisuus: Sosiaalisuus ja vuorovaikutus

Parisuhde: Yhdessäolon merkitys itselle?

Vanhemmuus: Miksi haluaisin olla isä?

Oman toimijuuden ja pystyvyyden vahvistaminen

Hinnat / Lukukausi

Alkukartoitus (2x90min) 250 €
Yksilötapaamiset (60min) 8 kertaa á 125 €
Ryhmätapaamiset 2 kertaa á 460 €
Yhteensä 2170 €
Majoitus- ja matkakulut eivät kuulu hintaan.
Ryhmätilauksen alennusprosentit yhteisöasiakkaille:
10 osallistujaa  15%
20 osallistujaa 25%

Yksilö- ja ryhmätapaamiset

Yksilö- ja ryhmätapaamiset pidetään etänä tai osoitteessa Tallaantie 91b, 09120 Karjalohja. 

Yksi ryhmätapaaminen vuodessa järjestetään koko viikonlopun mittaisena intensiivijaksona. Ajankohta ja paikka sovitaan jokaisen ryhmän kanssa erikseen. 

Kenelle Aviomieskoulu sopii

  • Miehille, jotka haluavat kehittää parisuhde- ja tunnetaitojaan.
  • Miehille, jotka ovat parisuhteessa ja perheen perustaminen on harkinnassa.
  • Miehille, jotka etsivät suuntaa elämäänsä

Miten voit tukea Aviomieskoulun toimintaa?

On yleisesti todettu asia, että miehiä on vaikea saada osallistumaan ryhmätoimintaan, joten:

  • Kannustamalla ja innostamalla jotakuta tuntemaasi nuorta miestä, veljeä, isää tai muuta kaveria osallistumaan Aviomieskouluun, olet mukana tukemassa miesten hyvinvointia ja rakentamassa uudenlaista yhteiskuntaa.
  • Viemällä Aviomieskoulun viestiä eteenpäin sosiaalisessa mediassa ja osallistumalla erilaisiin tapahtumiin avoimin mielin.
  • Sosiaalityöntekijöillä ja muilla päättäjillä on yhteiskunnallisesti vaikutusvaltainen ja merkittävä työ, joka koskettaa ihmisiä. Jos toimit vastaavassa tehtävässä, Aviomieskoulu on takuuvarmasti positiivista muutosta edistävä uudenlainen palvelu, jonka avulla voit tukea miesten ja samalla heidän lähipiirinsä hyvinvointia.
  • Yritysjohtajille Aviomieskoulu tarjoaa erinomaisen väylän parantaa henkilöstön hyvinvointia ja samalla kohottaa yrityksen ilmiasua. 

Aviomieskoulun mahdollisia kohderyhmiä yhteisöasiakkaille

Valtion tilaama palvelu:

Maahanmuuttajat

 

Kunnan tilaama palvelu:

Itsenäistyvät nuoret

Toisen asteen opiskelijat

Lastensuojelun jälkihuollon asiakkaat

Järjestön, seurakunnan tai säätiön tilaama palvelu:

Urheilijat, joukkue tai seura

Muu kohderyhmä

Yrityksen tilaama palvelu:

Koko henkilökunta, esimiehet tai tietty osasto