Mitä Aviomieskoulussa ajatellaan

Perinteinen stereotyyppinen kuva miehestä, joka on passiivinen ja henkisesti pois parisuhteen tai perheen arjesta on muutoksen tiellä. Valitettavasti tämä etäinen ja hiljainen miehenkuva elää yhteiskunnassamme vielä tiukasti. Haluavatko nykypäivän nuoret miehet todella olla tämän kaltaisia? Aviomieskoulussa uskotaan, että eivät halua!

Yhteiskunnassamme on vielä vähän sellaista kannustavaa ajattelua, saati palveluja, johon nuori mies voisi kumppanuustoiveissaan tai perheunelmassaan tukeutua. Aviomieskoulu vastaa tähän tarpeeseen. Uudenlainen, nykyaikainen ja persoonallinen Aviomieskoulu voi toimia ponnahdusalustana uudenlaisen miehenkuvan rakentumiseen ainakin yksilötasolla. Visiona on tietysti laajempi muutos miesten ja naisten välisen rakkauden dialogin ilmentymästä, jossa lapset saavat vanhempiensa ihailua, rajoja ja hellyyttä yllin kyllin. Kirsikkana kakun päällä myös puolisot toimivat toisiaan kohtaan samoin ja kaikki voivat paremmin. Toki tähän on paljon matkaa, mutta me suomalaisethan olemme sinnikästä kansaa, joten yrittää kannattaa aina.

Aviomieskoulussa ajatellaan miesten tulevan nykypäivänä parisuhteen ja perheen sisäisen tasapainon rakentajaksi yhdessä naisten kanssa omine taipumuksineen ja hoivavietteineen. Intohimo omaan työhön tai harrastukseen voi olla myös koko perheen voimavara, jos mies ymmärtää oman vaikutuksensa kumppaniinsa ja lapsiinsa. Heittäytyminen ja omistautuminen isyyteen on sallittua. Puolisoiden välillä on parhaassa tapauksessa dialogi, jossa suunnitellaan arkea konkreettisesti ja jaetaan omaa mielen sisäistä maailmaa.

Jotta tämä kaikki olisi mahdollista miehen tulee tuntea itsensä ja olla tarpeeksi itsevarma huomaamaan vastaavat ominaisuudet myös kumppanissaan. Vuorovaikutustaidot ja kuva itsestä, oma toimijuus ja pystyvyyden tunne nousevat keskiöön. Näitä taitoja kehittämällä mies voi astua parisuhdemarkkinoille hyvillä mielin. Jos se oikea kumppani sattuu kohdalle hän osaa kommunikoida paremmin omia tuntojaan ja ymmärtää miksi huomio on hyvä suunnata välillä itsestä poispäin. Näistä taidoista on tietysti hyötyä myös työssä, opiskelussa ja muussa sosiaalisessa kanssakäymisessä. Hyvä parisuhde ja perhe parantavat miehen psyykkistä kestävyyttä. Hyvinvoiva mies kannattelee itseään ja suojelee rakkaimpiaan tehokkaasti, kekseliäästi ja hauskasti.

Isänä oleminen tänä päivänä Suomessa on parhaimmillaan miehelle myös antoisampaa kuin koskaan, sillä isällä on lupa olla perheen kuumassa ytimessä voimaantuen ja nauttien lasten tuottamasta hyvästä olosta ja ilosta.
Jouko Huttunen, Jyväskylän yliopisto